top of page

  ALGEMENE VOORWAARDEN

   Algemene Voorwaarden die gelden bij inschrijving voor lessen bij Fine Art Academy

  1. Deelname op volgorde van aanmelding. Indien het vol is hanteren we een wachtlijst.

  2. Informatie omtrent de betaling krijg je zodra je je hebt ingeschreven. Inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld.

  3. Vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen geldt er een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. Bij annulering na dit tijdstip blijft de verplichting tot betaling van de volledige Lessencyclus, Masterclass. Annuleer je een week van tevoren dan krijg je de helft terug van het betaalde bedrag. Annuleer je de lessencyclus korter dan 1 week voor de aanvangsdatum dan is restitutie niet meer van toepassing.                                           

  4. Bij annulering korter dan 1 week voor de lesdatum is ook inhalen van de lessencyclus op andere data niet mogelijk.

  5. Marco Krauwinkel, Fine Art Academy, behouden het recht van annulering van de lessencycli indien het vereiste aantal deelnemers niet wordt behaald. In dat geval vindt restitutie plaats van het gehele bedrag. Door het opgeven als deelnemer aan de lessencyclus ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

  6. Wij geven weliswaar geen geld terug als iemand een keer verhinderd is, maar als het mogelijk is kan iemand wel een lesdag inhalen. Dus als je onverhoopt niet aan een les kunt deelnemen, proberen we altijd te kijken naar een mogelijkheid om die les in te halen. In verband daarmee is het van belang dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt wanneer je een dag verhinderd bent. N.B: Een les die korter dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, kan niet ingehaald worden.

        Marco Krauwinkel, Fine Art Academy, zijn niet aansprakelijk voor:

  • Enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de lessen bij Fine Art Academy

  • Voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

  • Kosten ten gevolge van annulering lessen.

        Privacybeleid persoonsgegevens


        Fine Art Academy gebruikt de door jou opgegeven persoonsgegevens voor het in orde              maken van een               

        lessencyclus die je wilt volgen of een Masterclass, voor de aanmelding van de                            nieuwsbrief of voor het invullen van een formulier op de website uitsluitend voor

        het beoogde doeleinde                                                                                                                            (respectievelijk de afhandeling van de door jou beoogde lessen,

        je aanmelding of reactie).

        We zullen de door jou opgegeven persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder          dat we je daar vooraf expliciet om toestemming voor hebben gevraagd.
        Mocht je inzicht willen krijgen in de door ons bewaarde persoonsgegevens, deze willen            wijzigen, of willen laten verwijderen, kan je ons mailen op info@fineartacademy.nl

bottom of page